Du er i Privatkunden-Shop (Hopp til bedriftskunder butikk )
Bitte warten...

Test Databekyttelse og innvilgelse til databruk ved esska-no.com

De overlate oss datane deres og vi vil påvise oss tiltro deres som verdig. Dertil høre på den ene side, at vi holde oss striks på lovlig ordning som om, at vi vil informere de, hva vil skje mit datane deres. I tilleg henter vi inn hermed innvilgelse for bestemmte databenyttelse.

Hva skjer med datane ders, når de besøke hjemmeside våre og i fall av eventuelt bestillinger?

I. Datareisning, bruk og mål

1. Generell datareisning og bruk:

Når du besøke webside vår, blir bestemmte datane hevet og minnet. Så blir til mål av systemsikkerhet tidsvis domain-navn eller IP-adressen av tiltalende datamskinen opptegnet. Vi er dermed i stand, å passe informasjonstilbud våre på interessene av leseren. Denne datane blir i henhold til lovlig bestemmelse igjen slettet. Hevnet og minnet blir også eventuelt dataninndata, tilgangsdato, http - svar -Code og webside, fra denne de kommer til webside vår og endelig datamengder (Bytes), som blir formidlet. Evaluering av benyttelsefremferd følger bare i anonym form.

For forsendeles av Newsletters bruker vi denne Double-Opt-In-fremferd, d.b., vi vil sende de først newsletteren, når de har bekreftet ved å klikke linken i underretnings-E-Mail, at vi skulle aktivere newsletter-tjenest.

2. Ved bestilling:

Vi heve, lagre og forarbeidre datane deres, dermed vi kan bearbeidre bestillingen deres og for eventuellt reklamasjonsrettspørsmål. Naturligvis trenger vi også vår sørvistjeneste datane deres, for å vareta de i sørvisfall optimal tilsyn. Dessuten trenger fra oss oppdraget tjenesteyter som logistikker og banken nødvendige datane. Derav følger, i første trenger vi adressdatane deres. Kontaktdatane er forutsetning, at vi kan kommunisere med de, f.eks. for etterspørsel, E-Mail-adressen deres, for å bekrefte bestillingsinngang (see § 2 Avsnitt 3 av allgemen leveringsbetingelser vår mot forbrukeren).

3. For reklameformål:

Vi brukes Ihre dataen deres for reklameformål. De få så vidt informasjoner om produkter fra tilbud vår. Men bare i lovlig omfang eller så vidt som de har tildelt tilsvarende innvillgelseg deres (s.n.). Som kunden vår få de fra tid til annen produktanbefalingen fra oss ved Email. De kan likevel motsi hver tid kostnadsfri produktanbefalingen, og nemlig per Email (info@esska-no.com) eller klikk på Avmelde-Link i produktanbefalingensmail.

4. Dataminne ved hjelp av Cookies:

Akzeptering av Cookies er ingen forutsetning for å besøke onlinetilbud våret. Bruken av varekurvfunksjon og bestilling er bare mulig med aktivert Cookies. Som mange andere websider nytter vi såk. Cookies. Det er små datane, som blir minnet på harddisken av nyttet datamskinen deres og minner bestemmt innstillinger og datane for utveksling systemet vår ved browseren deres. Det letter bruk deres, indet f.eks. bestemmt inndatane deres blir minnet og må ikke stedig blir inn taste stadig. Største delen av brukt Cookies vår blir slette igjen automatisk på ende av browsermøte (Ende av møte) av harddisken deres. Andere Cookies blir for lengere tid på hardisken deres. Forfallstid er for bekvemmelighet deres innstillt vidt til framtid (noen år). Ved en ny besøk blir automatisk erkjennet, at de allered vår hos oss og hvilke inndata og innstillinger de favoriser.Langtid-Cookies avse ved ny bestillinger deres fornyet inndata av passord deres eller utfylle av formularer med datane deres.

Browseren gir de begrensende innstillinger for å nytte Cookies, hvorved kan føre dertil, tilbuden vår imme funksjoneres mer hhv. har begrenset funksjon. Cookies kan også blir slettet der.

Innvillgelse i den bruk av langtid Cookies: Jeg villger inn, at brukernavn og passord min i såkalte Cookies blir minnet ved over ende av browsermøte og ved neste besøken min kan blir oppropet. Denne Cookies tjener for velkomst med brukernavn min og avse ved følgebestillinger fornyte inndata av passord min. Denne innvilgelse kan jeg tilbakekalle hver tid med virkning for framtid, idet jeg nekte cookies i browserinnstillingen min.

II. Dataoverføring og kundelogin

1. Sikkre dataoverføring:

Personlig datane deres blir overført hos oss sikret ved kryptering. Det gjelder for bestillingen deres og også for kundelogin. Vi bruker koderingssystems SSL (Secure Socket Layer). Ingen kan garantere absolute beskyttelse. Vi gjør alt teknisk og organisatorisk mulig, for å beskytte hjemmeside vår og andere systemer ved tap, ødeleggelse, tilgang, forandring eller spredning av datane deres ved uvedkommende personer.

2. Kundenlogin:

Vi innretter for hver kunden, som registrerer seg, en passordbeskyttet direkt tilgang. Her kan de see datane ved deres avslut, åpen og nylig forsendt bestillinger og forvalte aressdatane deres, bank-forbindelse og newsletteren . De foreplikter seg, å behandle personlig tilgangsdatane fortrolig og ikke gir dem til en tredje person. Vi kan overta ingen ansvar for misbrukt passord og tilgangsdatane, medmindre, vi er ansvarlig for denn misbruk.

III . Brukt tredjetenester

For å tilpasser tilbuden vår bedre på ønske og behov deres, bruker vi tjenester av tredje. I følgende avsnitt vil vi informere de.

1. Vi bruker Google „+1“:

Ved hjemmesidene våre kan de møtes „+1“ Button av Google. Vi forbeholde oss bruk denne tjenest, for å forbedre vår tilbud for de og samtidig styrke forbredelse av vår tilbud.

Ved hjelp av„+1“-button, som implemneters tjenest av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ("Google") , stå de og andre bruker personaliserte innhold av Google og partneren våre til rådighet. Ved betjening av button kann de vise andre Google-brukern, at de liker hjemmeside vår. Derved minner Google både informasjon, at de har betjent Button „+1“ for en bsetemmt innhold, og informasjoner ved siden, de har sett på ved å klikke „+1“. Deres „+1“ kan som henvisning sammen med brukernavn og foto deres i Google-tjenest, som i søkeresultater eller i Google-Profilen deres, eller på andere sted på hjemmesider og reklame i Internet innblendet.

Denne tjenest har bare virkning på de hhv. datane deres, når du bruker en verdensvid offentlig Google-Profil, eller er de aldeles ikke angå.

Google bruker sammlet datane også for statistik mål.

Videre informsajoner få du ved http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html.

Innvilgelse i databehandling ved Google Analytics: Ved bruk av denn hjemmesiden forklarer jeg meg enig med behandling av den hevnet datane ved Google som i før beskrivet slags og møte og for den nevnet mål.

2. Vi bruker Facebook Plugins:

Nettpresentasjone vår bruker Social Plugins ("Plugins") av sosiale nettverket facebook.com, som blir drevet av der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plugins er kjennetegnet med Facebook Logo eller tilsetning "Facebook Social Plugin".

Når du opproper webside av internettpresentasjon var, som innholder noen av tilsvarende plugin, bygger browseren deres direkte forbindelse opp med serveren av Facebook. Innholdet av plugins blir formiddlet direkte av Facebook til browseren deres og fra denne innbindet i websiden.

Ved innbinding av plugins få Facebook information, at de har oppropet denn tilsvarende side av internetpresentasjon vår. Hvis de er innlogget ved Facebook, kan Facebook denne tilordne besøk til Facebook-Konto deres. Når de interagere med plugins, f.eks. betjener Facebook-like button, blir tilsvarende informasjon av browseren deres direkt formiddlet til Facebook minnet der.

Videre informasjoner og henvis til mulige innstillinger for å beskytte datane deres finner de ved http://www.facebook.com/policy.php

Når de vil ikke, at Facebook sammeler datane om de ved internettpresentasjon var, må de logge seg ut fra Facebook før besøket av internettpresentasjonen.

3. Vi bruker Google Analytics:

Denne hjemmeside nytter i tillegg Google Analytics. Det er tjenesten av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ("Google"). Google Analytics bruker Cookies, som muliggjør analysen av bruken deres av internettilbud vår. Ved frambringet informasjonen av Cookie ved bruken deres av denne hjemmeside (inkludert IP-adressen deres) blir formidlet og minnet til serveren av Google i USA. Google er ved "Safe Harbor"-programmet av US-handelsministerium registrert og har forpliktet seg personenverneforklaring av „US Safe Harbour“ trakten. Google kan dermed evaluere bruk av hjemmesiden, for å få report ved websideraktiviteter og få datane omvidere tjenesteytelse av hjemmeside bruk. Google vil formidle informasjoner også til tredje personer, hvis det er lovlig eller bearbeider denne datane i oppdrag av Google. Google vil i ingen fall Iip adressen deres i forbindelse med andre datane. De kan forhindre installassjonen av Cookies ved en tilsvarende innstilling av browser-software; men de kann i denn fall hhv. ikke bruke aller funksjoner av hjemmside våre.

Google Trackingcodes av denne hjemmeside bruker funksjonen „_anonymizeIp()“, dermed bli IP-adressene bare forkortet brukt, for å ekskludere direkt personenhenvisning. Dermed er datne dine fulltstendig beskyttet, derfor bare IP nummeren datamaskinen blir minnet, som har åpnet tilgang.

Datahevning og -minne ved Google Analytics kan hver tid motsi for framtid. Mer erfarer de ved http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Videre informasjoner få du ved http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html

4. Vi bruker tjenester av retarget media GmbH:

Databekyttelseforklaring ved retarget media: for å gjennomføre suksessrik Retargeting, dokumenteres retarget media GmbH Bevegelgseinformasjoner ved brukerne av denne webside. Øverste prioritet for retarget media har derved overhodelse av databekyttelseretningslinjer i tyksland. Deretter minner retarget media bare diejenigen informasjoner, som er relevant for webtjenesten, i form av små Textdateien på datmaskinen deres("Cookies"). Derved minner retarget media ingen personlig informasjoner om de som besøker av denne shop og gir hver brukeren muligheten, ved OptOut-siden å stanse framtidig minne av cookies.

Samtlig datane, som vi hevner på brukeren, er fulltstendig anonymisert, blir ikke brukt for andre mål eller gitt til tredje.

Detaljert informasjoner til tema datenvernforklaring finner de hier.

IV. Newsletteren og bonitetsprøvelse

I Denne del få de informasjoner ved innhold og rekkevidde forskjelliger særstillt innvilgelser, som de tildeler på frivillige basis og som de kan hver tid motsi bruk av deres datane.

Etterfølgende innvilgelser har de hhv.uttrykelig tildelt og vi har protokollert innvilgelse deres. Vi har plikt, å holde innholden av innvilgelser parat hver tid til avrøp. De kan en tildelt innvilgelse hver tid motsi med virkning i framtid.

1. Newsletteren:

med denn vi git henvisningen til aktuelle tilbud, kan de avbstille hver tid. Vennligst gir på newsletteren bestilling videre personlige datane (f.eks. navn deres) , dermed vi kan tiltale de direkte. Hvis de ikke vil gjør det, kan de også få anonym kontakt hhv. newsletteren vår anonym hhv. pseudonym (f.eks. med emailadressen, som ikke gir navn deres).

Datane, som vi få i revaluering av newsletteren, nytter vi for personalisering og optimering av tilbud og ytelse våre for de. Vi minner datane for langfristig arkivering og repetert bruk for nevnet mål , hvis de ikke bruk angrerett deres. Se nede mer.

Innvilgelse å få newsletteren: Jeg vil få den kostnadsfri esska.de newsletteren. Avbestillung er på hver tid mulig ved en formløs email til info@esska-no.com eller ved å betjene Avmelde-linken lett muglig.

2. Bonitetsprøvelse:

For å muliggjør en enkelt og bekvem betalingsart, må vi beskytte de og oss imot misbruk. Derfor formidle vi trenget personlig datane som er nødvendig for bonitetsprøvelse, inkludert adressdatane deres, på firma CEG Creditreform Consumer GmbH, Creditreform Hamburg av Decken & Wall KG og SCHUFA Holding AG, som foreta bedømmelse på grunnlag av mathematisk-statistik fremgångmåte. Vi bruker vedlagt informasjone ved die statistisk sannsynlighet av en betalingssvik ("sannsynlighetverdi"), om ved avveiing av interessen deres og våre bestemme over innrømmet betalingsopsjoner. Hvis vi skulle avvise, å gå i forhåndsytelse, kan de forspørre grunner hver tid. Vi forebeholde oss dertil, datane tilsvarende en ikke kontraktmessig fremferd i lovlig fall å overmiddle på an opplysningsdata og innfordere fordringer ved inkassoforetaket. Opplysningsdata må blir brukt for bonitetsopplysning i lovlig fall. Ved tildeling av opplysninger kan opplysning meddele avtalepartner deres kompletterende en fra databestand deres regnet sannsylighetverdi for å bedømme kreditrisikoet (Score-fremferd).

Innvilgelse til bonitetsprøvelse: Jeg vilger inn, at esska.de kan bruker nødvendige personlig datane mine for bonitetprøvelse, inkludert adressdatane mine, på firma CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Creditreform Hamburg von der Decken & Wall KG, Wandalenweg 8 - 10, 20097 Hamburg og SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden overmeddle, dermed denne kann regnet på grunn av matematisk-statistisk fremgångsmåte for esska.de sannsyligverdi for bonitetsvurdering. Detaillerte informasjoner for arbeidsmåre av firmaer finner jeg ved www.ceg-plus.de, www.creditreform-hamburg.de og www.schufa.de.

V. Rett deres som ångående:

Kontakt: Direksjon av ESSKA.de GmbH, Borstelmannsweg 175, D-20537 Hamburg

1. Rett deres etter § 34 forbundspersonvernerklæring:

Etter § 34 forbundsdatabekyttelseforklaring (BDSG) har de som Kunde vår bl.a. rett på kostnadsfri opplysning om datane deres, som vi har minnet om de. Hvis der er noe feil i denne datane, fa du rett, at vi korrigere denne feil. I vist fall har du retten, at vi må sperre datane eller slette dem.

Dermed vi kan blir sikker, at de – og bare de - som rimelig person utøve o.n. retten deres, vennligst henvende førspørsel deres i skriftlig form ved entydig identifisering av personen deres info@esska-no.com

2. Angrerett- og angremulighet deres:

Databruk for reklame og marktforskning eller bonitetsprøvelse kan de motsi hver tid fullt eller bare for bestemmte mål. Meddelelsen i tekstform (f.eks. email, faks, brev) klarer seg. Selvsagt finner de i hver newsletteren samt i øvrig email-reklame Avmelde-linken. Angremulighet består også for innvilgelse for bonitetprøvelse eller øvrige datavidergavene. Vennligst henvende de til før nevnet kontaktdatane.

Også denne dataspersonvernforklaring forestiller opphavrettlig beskyttet åndelig eiendom. Benyttelse ved tredje personer – også i deler – for kommersiell mål er ikke tillatt.