Kjære kunder, noen av våre varenumre er endret. Hvis du ikke lenger finner den forrige artikkelen, vennligst send oss ​​en forespørsel.

Personvernerklæring og samtykke til behandling av dine personopplysninger hos esska.de

Det er viktig for oss å beskytte din privatsfære. I følgende tekst informerer vi deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger når du benytter våre websider.

§ 1 Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger

(1) I følgende tekst informerer vi om hvordan vi behandler dine personopplysninger når du benytter våre websider. Personopplysninger er alle data som kan henvise til deg personlig, f.eks. navn, adresse, e-postadresser, brukervaner.
(2) Ansvarlig ifølge GDPR, Artikkel 4 Avsnitt 7 er

ESSKA.de GMBH,
ved forretningsførere Eike Maria Gerke og Daniel Wurschy,
Borstelmannsweg 175
20537 Hamburg
Telefon: +49-(0)40-731036-0
Telefax: 049-(0)40-731036-50
E-Mail: info@esska.de.

Vårt personvernombud når du via:
datenschutz@esska.de
(3) Når du tar kontakt med oss via e-post eller et kontaktformular, blir e-postadressen og evn. navnet og telefonnummeret ditt spart slik at vi kan svare deg. Disse opplysningene sletter vi når vi ikke behøver de lenger, eller begrenser bruken i fall vi må spare de i henhold til gjeldene lover. (4) Om vi bruker andres tjenester, eller vil bruke dine opplysninger til reklame, blir du informert i detalj om fremgangsmåten nedenunder. Der nevner vi også kriteriene for hvor lenge opplysninger spares.
(5) For å forhindre at uberettigede får tilgang til dine opplysninger, bruker vi SSL teknikk

§ 2 Behandling av personopplysninger ved besøk på våre websider

Når du bare informerer deg på websidene, altså ikke registrerer deg eller gir oss andre informasjoner, behandler vi bare de personopplysninger som din nettleser overfører til vår server. Når du titter på websidene våre, behandler vi følgende informasjoner, som vi teknisk trenger for å kunne vise deg websidene og garantere stabilitet og sikkerhet.(rettslig grunnlag: GDPR, Artikkel 6, avsnitt 1 S. 1). Disse informasjonene blir spart i loggen på serveren:
  • IP-Adresse
  • Dato og klokkeslett
  • Tidssonedifferanse til Greenwich Mean Time (GMT)
  • Innhold(konkret side)
  • Status/HTTP-Statuskode
  • Datamengde
  • Website
  • Nettleser
  • Driftssystem og dets overflate
  • Språk og versjon på nettleser-software.
Data og informasjoner på serverloggen spares separat fra alle personopplysninger du har gitt oss

§ 3 Dine rettigheter

(1) Du har følgende rettigheter når det gjelder dine personopplysninger:  Rett til innsyn. GDPR, Artikkel 15 (i forbindelse med § 34 BDSG).  Rett til korrigering. GDPR, Artikkel 16.  Rett til sletting ("rett til å bli glemt"). GDPR, Artikkel 17 (i forbindelse med § 35 BDSG).  Rett til begrensing av behandling. GDPR, Artikkel 18.  Rett til dataportabilitet. GDPR, Artikkel 20.  Rett til å klage til en tilsynsmyndighet. GDPR, Artikkel 77 (i forbindelse med § 19 BDGS). Om du vil gjøre bruk av din rett til å klage, kan du gjøre det til vårt personvernombud (se §1), eller til ansvarlig personverninstans.  Innsigelsesrett. GDPR, Artikkel 21. § 4 Innsigelse eller tilbakekallelse av behandlingen av dine opplysninger (1) Om du har gitt oss tillatelse til å behandle dine opplysninger, kan du når som helt trekke tillatelsen tilbake. En slik tilbakekallelse påvirker tillatelsen til å bruke dine personopplysninger etter at du har gitt oss den. (2) Om vi bruker dine personopplysninger med støtte av interesse-avveining kan du tilbakekalle behandlingen. Dette er tilfelle når behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle vår kontrakt. Følgende beskrivning av funksjonene viser hvordan. Ved bruk av en slik tilbakekallelse, ber vi om å få årsakene til at vi ikke skal behandle dine personopplysninger på den måten vi gjør. Om vi får en tilbakekallelse med årsaker, prøver vi saksforholdet og enten avslutter/anpasser vi bruken av personopplysninger, eller så informerer vi om våre tvingende grunner for å fortsette behandlingen av disse. (3) Selvsagt kan du når som helst protestere mot bruken av dine personopplysninger i reklame eller data-analyser. Du kan informere oss om din reklame-innsigelse under følgende kontakt: ESSKA.de GMBH, Borstelmannsweg 175, 20537 Hamburg, Telefon: +49-(0)40-731036-0, Telefax: 049-(0)40-731036-50, E-Mail: info@esska.de.

§ 5 Automatiserte avgjørelser i enkelte tilfeller og profilering

Du har rett til å ikke bli underlagt en automatisert behandling - og profilering - som har rettslige påvirkninger eller på annet sett påvirker deg negativt. Dette gjelder om ikke avgjørelsen er nødvendig for å kunne inngå eller oppfylle en kontrakt mellom oss, eller p.g.a. forskrifter i EU eller medlemsstatene som vi må følge, er tillatt og at disse forskriftene har forholdsregler for sikre dine rettigheter, er i din interesse og kun gjøres med ditt uttrykkelige samtykke. Er avgjørelsen nødvendig for å kunne inngå eller oppfylle en kontrakt eller gjøres med ditt uttrykkelige samtykke, treffer vi passende forholdsregler for å sikre dine rettigheter, der i det minste retten til å påvirke at en ansvarlig person inngriper, å kunne legge frem ditt eget standpunkt og bestride avgjørelsen tilhører. Om du vil gjøre bruk av rettigheter i forbindelse med automatiserte avgjørelser kan du når som helst ta kontakt med oss. Som ansvarsbevisst foretak gir vi avkall på automatiserte avgjørelser eller profilering.

§ 6 Lagringsbegrensning

Så lenge det ikke eksplisitt utrykkes en slettefrist i hvert avsnitt i denne personvernerklæringen, sletter vi dine personlige data etter Lovens bestemmelser om lagringsbegrensning eller når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for. Når fristen er utløpt, slettes dataene rutinemessig når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for. >h2>§ 7 Flere funksjoner og tilbud på våre websider (1) Ved siden av den rent informasjons-nyttige bruken av våre websider, tilbyr vi ulike tjenester som du kan dra nytte av. Da må du som regel oppgi flere personopplysninger som vi bruker for å gi deg disse tjenestene, og hvor grunnreglene til databehandling som vi har nevnt før også gjelder. (2) Delvis benytter vi oss av eksterne leverandører til behandling av dine opplysninger. Disse er valgt med omhu, er bundet til våre anvisninger og blir kontrollert regelmessig. (3) Dessuten kan vi gi dine personopplysninger videre til en tredje part, om aksjons-deltagelse, kontrakter eller lignende tjenester tilbys av oss i samarbeid med en partner. Nærmere informasjoner om dette får du ved å angi dine personopplysninger eller nedenunder i beskrivelsen av tilbudet. (4) Om en leverandør har sitt sete i en stat utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde, (EØS), informerer vi deg om følgene av dette i beskrivelsen av tilbudet.

§ 8 Eksterne lenker

På våre websider benytter vi eksterne lenker som fører til tredje parts websider. Innholdet på disse befinner seg ikke på vår server. Det eksterne innholdet på disse sidene ble kontrollert når lenkene ble satt. Allikevel kan det ikke utelukkes at innholdet har blitt forandret i ettertid. Skulle du merke at innholdet fra en ekstern leverandør bryter mot gjeldene lover, vil vi at du meddeler oss dette. Denne personvernerklæring gjelder bare for innhold på våre websider.

§ 9 Bruken av Cookies/informasjonskapsler

(1) I tillegg til de tidligere nevnte data, spares Cookies på din PC når du bruker våre websider. Cookies er informasjonskapsler som spares på din harddisk og gir oss bestemte informasjoner. Cookies kan ikke utføre noen program eller overføre virus til PC'n din. De brukes for å gjøre internet-tilbudet mer brukervennlig og effektivt. (2) Bruk av Cookies/informasjonskapsler: a) Disse Websidene bruker følgende typer av Cookies/informasjonskapsler:  Transiente Cookies (se b)  Persistente Cookies (se c). b) Transiente Cookies slettes automatisk når du stenger nettleseren. Det gjelder spesielt Session-Cookies. Disse gjør at din PC blir gjenkjent når du kommer tilbake til websidene våre. Session-Cookies slettes når du logger ut eller stenger nettleseren. c) Persistente Cookies slettes automatisk etter en viss tid som kan variere fra Cookie til Cookie. Du kan når som helt slette Cookies/informasjonskapsler i sikkerhetsinnstillingen på nettleseren din. d) Du kan anpasse nettleseren din etter dine egne ønskemål. F.eks. kan du takke nei til third-party-Cookies eller alle Cookies. Vær oppmerksom på at du da kanskje ikke kan bruke alle funksjoner på websidene. e) [Vi bruker Cookies for å identifisere om du har en konto hos oss når du gjør nye besøk på sidene. Ellers skulle du måtte logge inn på nytt hver gang.] f)[Flash-Cookies plasseres i din Flash-Plug-In. Dessuten benytter vi HTML5 storage objects, som plasseres på harddisken. Disse objektene sparer de nødvendige informasjonene uavhengig av hvilken nettleser du bruker og har ingen automatisk utgangsdato. Om du ikke vil ha Flash-Cookies må du installere en add-on, f.eks. "Better Privacy" på Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe-Flash-Killer-Cookie på Google Chrome. Bruken av HTML5 storage kan du forhindre ved å stille inn nettleseren på privat. Dessuten anbefaler vi at du sletter Cookies/informasjonskapsler og nettleserhistorikk regelmessig.]

§ 10 Bruken av vår Nettbutikk

(1) Når du vil bestille noe i nettbutikken vår, er det nødvendig at du oppgir de personopplysningene vi behøver for å kunne utføre bestillingen. De nødvendige opplysningene er spesielt markert, resten er frivillig. Opplysningene vi får bruker vi til å utføre bestillingen din. Vi gir betalingsinformasjonen til vår bank. Rettslig grunnlag GDPR, Artikkel 6, avsnitt 1 S 1. Det er frivillig å opprette en kundekonto der vi kan spare informasjoner til bruk ved flere innkjøp. Oppretter du en konto, sparer vi informasjonene gjenkallelig. Alle andre informasjoner kan du slette når som helst. Vi kan dessuten behandle informasjonene vi har fått til å tipse om flere interessante produkter eller sende deg e-post med teknisk informasjon. (2) På grunn av handels- og skatteregler er vi forpliktet til å spare adresse, betaling- og bestillingsinformasjon i ti år. (3) For å forhindre uberettiget tilgang til dine personopplysninger, spesielt finansopplysninger, bruker vi SSL-teknikk.

§ 11 Bruk av våre Portaler

(1) Når du vil bruke vår portal må du registrere deg med e-postadresse, navn, adresse, fødselsdato, fax, telefon, mobil og et selvvalgt passord og brukernavn. Du kan også bruke pseudonym. Vi bruker "Duble-opt-in-metoden", det betyr at registreringen er først avsluttet når du har klikket på lenken i bekreftelses-e-posten som vi sender deg. Om du ikke gjør dette innom 24 timer, blir registreringen din automatisk slettet i vår databank. Disse informasjonene er obligatoriske, alle videre informasjoner er frivillige når du bruker vår portal. (2) Når du benytter vår portal sparer vi de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle kontrakten, også opplysninger om betalingsmåte, til du sletter den. Vi sparer også de frivillige opplysningene du gir oss når du benytter portalen så lenge du ikke sletter disse. Du kan administrere og endre alle informasjoner i kundekontoen. Rettslig grunnlag GDPR, Artikkel 6, avsnitt 1 S.1 (4) For å forhindre uberettiget tilgang til dine personopplysninger, spesielt finansopplysninger, bruker vi SSL-teknikk. >h2>§ 12 Bruk av betalingstjenesten PayPal (1) Vi tar bruk av betalingstjenesten PayPal. Dermed kan vi tilby deg en enkel og sikker måte å betale på. Betalingen skjer via såkalte PayPal-kontoer (virtuelle privat- eller firmakontoer) En PayPal-konto føres via en e-postadresse og derfor finnes det ingen klassiske konto-nummer. Med PayPal er det mulig å gjøre online-betalinger til tredje part eller også motta betalinger. PayPal tar også over forvalterfunksjonen og tilbyr kundebeskyttelse-tjenester. (2) PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. (3) Når du velger PayPal som betalingsmåte på vår side, får PayPal informasjonen om dette. Da blir også de opplysningene vi nevner i § 2 av denne erklæringen pluss personopplysninger som er nødvendige for å skrive en kontrakt. Dette skjer uavhengig om du er logget inn på en PayPal-konto eller ikke. Ved å velge denne betalingsmåten har du godkjent behandlingen av dine personopplysninger. (4) Overføringen av opplysningene er til betalingsformidling og for å hindre bedragerier. Vi overfører spesielt da personopplysninger til PayPal når det er berettiget grunn for overføringen. Personopplysninger som byttes mellom PayPal og oss kan av PayPal eventuelt gis videre til et kredittsjekk-firma. Denne overføringen tjener til å kontrollere identitet og kredittverdighet. PayPal gir eventuelt også personopplysninger videre om det er nødvendig for å oppfylle avtalens forpliktelser eller om opplysningene skal behandles videre. Du kan når som helst tilbakekalle godkjennelsen til bruk av dine personopplysninger av PayPal. En tilbakekallelse gjelder ikke personopplysninger som er nødvendige for at betalingen skal behandles eller overføres. Tilbakekallelsen gjelder bare for fremtiden. (5) Videre informasjoner om hvordan PayPal behandler dine opplysninger finner du i deres Personvernerklæring. Der finner du også mer informasjon om dine rettigheter og innstillinger for å beskytte ditt privatliv: https://www.Paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE . PayPal har sitt hovedkontor i Sveits og behandler dine personopplysninger på Cloud-baserte Servere. PayPal følger "Binding Corporate Rules" som er godkjent av vedkommende myndighet: https://www.Paypal.com/de/webapps/mpp/ua/bcr?locale.x=de_DE

§ 14 Kredittsjekk

(1) Bestiller du noe i vår nettbutikk gjør vi en kredittsjekk på deg. De opplysningene du gav oss ved din registrering (§§ 10, 11) gir vi videre til f.eks. UC eller Creditsafe. Deretter behandler vi - om det er nødvendig for våre tjenester - personopplysninger vi får og kommer til å få fra tredje part (f.eks UC eller Creditsafe). (2) Rettslig grunnlag er DGPR, Atrikkel 6. avsnitt 1 f

§ 15 Newsletter

(1) Med samtykke kan du abonnere på vårt Newsletter der vi informerer deg om våre aktuelle og interessante tilbud. Varer og tjenester nevnes i samtykkeerklæringen. (2) Vi bruker "Duble-opt-in-metoden", det betyr at vi først sender deg en e-post der du må bekrefte at du vil ha vårt Newsletter. Om du ikke bekrefter dette innom 24 timer, sperres dine opplysninger, og slettes automatisk etter en måned. Dessuten spares IP-adresser og tidspunkt for påmelding og bekreftelse. Årsak til dette er at vi vil kunne bevise din påmelding og eventuelt et oppklare mulig misbruk av dine personopplysninger. (3) Det er bare e-postadressen din som er obligatorisk. De andre spesielt markerte opplysningene er frivillige og blir brukt for å tiltale deg personlig. Etter din bekreftelse sparer vi din e-postadresse for å kunne sende deg vårt Newsletter. Rettslig grunnlag er DGPR, Artikkel 6. avsnitt 1 S 1 (4) Du kan når som helst ta tilbake samtykke til å abonnere på vårt Newsletter og avbestille det. Dette gjør du ved å klikke på lenken i en Newsletter-e-post, via e-post til datenschutz@esska.de eller via et brev til kontaktinformasjonen som står under Impressum. [(5) Vi viser til at vi gjennom utsendelse av vårt Newsletter evaluerer brukerforholdet ditt. E-posten inneholder såkalte Web-Beacons/Tracking-Pixel som inneholder en-pixel-bildefiler som er spart på våre websider. Til evalueringen kobler vi de i § 2 nevnte opplysningene og web-Beacons sammen med din e-postadresse og en individuell ID. [VALGFRITT: Lenker i Newsletteret inneholder også denne ID.] [ENTEN:] Opplysningene spares helt anonymt, ID-et blir ikke koblet sammen med dine andre personopplysninger slik at en direkte referanse er utelukket. [ELLER:] Med opplysningene vi får, lager vi en personlig brukerprofil slik at informasjonen i våre Newsletter er skreddersydd for deg. Vi ser når du leser vårt Newsletter og hvilke lenker du klikker på, og ut i fra dette konkluderer vi hva dine personlige interesser er. Disse opplysningene kobler vi med dine rørelser på våre websider. [SLUTT på alternativ] Du kan når som helst avslutte denne Trackingen i det du klikker på lenken som finnes i alle våre e-postmeldinger eller informerer oss via en annen kontaktvei. Opplysningene spares så lenge du abonnerer på vårt Newsletter. Etter avslutning spares opplysninger rent statistisk og anonymt. [VALGFRITT: En Tracking er heller ikke mulig om du i e-post-programmet ditt deaktiverer standard-visning av bilder. I så tilfelle vises ikke vårt Newsletter fullstendig, og eventuelt kan du ikke benytte alle funksjoner. Om du tar fram bilder manuelt skjer Tracking som beskrevet ovenfor.] (6) De personopplysninger vi samler inn ved en Newsletter-påmelding, blir kun brukt til å sende ut vårt Newsletter. Abonnenter kan også bli informert via e-post om forandringer i Newsletter-tilbudet eller om tekniske eventualiteter. Ingen personopplysninger i rammen av Newsletter-tjenesten blir gitt videre til tredje part. Du kan når som helst si opp abonnementet. Samtykke til å spare personopplysningene vi har fått i samband med Newsletter-abonnementet, kan når som helst trekkes tilbake. I hvert Newsletter finnes en lenke til bruk for dette. Dessuten kan du når som helst kontakte de ansvarlige for Newsletter-utsendelsen og meddele en tilbaketrekning, direkte på internet-siden eller på annet vis.

§ 16 Social-Media-Plug-Ins

(1) Vi bruker for tiden disse Social-Media-Plug-Ins: Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N og LinkedIn. Her bruker vi en to-klikks-løsning. Det betyr at når du besøker siden vår gir vi først ingen personopplysninger videre til disse Plug-Ins. Vi tilbyr muligheten til å kommunisere direkte med Plug-In-leverandøren via knappen med dens logo. Bare om du klikker på logo-knappen og dermed aktiverer Plug-Inen, får den informasjon om at du er på den siden i vårt Online-tilbud. Dessuten blir opplysningene i § 2 i denne erklæringen oversendt. Når det gjelder Facebook og Xing i Tyskland, blir IP-adressen direkte anonymisert. Ved å aktivere en Plug-In sendes altså dine personopplysninger til den aktuelle tjenesten og spares der. Da Plug-In-leverandører særlig samler inn informasjoner fra Cookies, anbefaler vi at du sletter alle Cookies på webleseren din innen du klikker på logoen. (2) Vi har verken innflytelse på de innsamlede opplysningene, eller kan si hvor lenge eller til hva de spares. Sletting av opplysninger som de forskjellige Plug-Ins har fått, har vi heller ingen informasjoner om. (3) Plug-In-leverandøren sparer de opplysningene den får til bruk i reklame, markedsanalyse og/eller for å individualisere sine websider. Dette gjøres spesielt (også for ikke innloggede) for at reklamen skal bli mer relevant og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på våre websider. Du har rett til å trekke tilbake tillatelsen til å gjøre slike benytter-profiler, men da må du vende deg til de ulike Plug-In-leverandørene. Ved å ha Plug-Ins gir vi deg mulighet til å interagere med sosiale nettverk og andre brukere slik at vi kan forbedre vårt tilbud og gjøre det mer interessant for deg som bruker. Rettslig grunnlag er GDPR, Artikkel 6, avsnitt 1 S 1. (4) Opplysningene samles uavhengig om du har en konto hos Plug-In-leverandøren, og er logget inn der. Om du er innlogget blir de opplysninger som vi har, automatisk tilordnet ditt konto hos den aktuelle leverandøren. Klikker du på logo-knappen, sparer Plug-In-leverandøren denne informasjonen på ditt konto og offentliggjør den til dine kontakter. Vi anbefaler deg å logge ut regelmessig når du har brukt et sosialt nettverk, og spesielt før du aktiverer logo-knappen, slik kan du unngå at leverandøren parrer i hop informasjonen med din profil. (5) Mer informasjon om grunner til og omfang av samling og bruk av opplysninger hos Plug-In-leverandører finner du i de følgende personvernerklæringene. Der finner du også flere informasjoner om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte ditt privatliv. (6) Adresser til de ulike Plug-In-leverandørene og URL med deres personvernerklæringer: a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; flere informasjoner: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications og http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy . Twitter er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy . e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Deutschland; https://t3n.de/store/page/datenschutz. f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 17 Inkludering av You Tube videoer

(1) Vi har med You Tube videoer i vårt Online-tilbud. Disse er spart på http://www.YouTube.com, og kan ses direkte på våre websider. (2) Ved å besøke websiden får You Tube informasjon om at du har hentet deres side. I tillegg blir opplysningene vi nevner under § 2 i denne erklæringen oversendt. Dette skjer uavhengig om du har en brukerkonto hos You Tube hvor du er innlogget, eller om du ikke har noe konto. Er du logget inn på Google blir opplysningene dine direkte tilordnet din konto. Om du ikke vil at opplysningene skal tilordnes din profil hos You Tube, må du logge ut innen du trykker på logoen. You Tube sparer dine opplysninger i en brukerprofil, og behandler de til bruk i reklame, markedsanalyse og/eller for å individualisere sine websider. Dette gjøres spesielt (også for ikke innloggede) for at reklamen skal bli mer relevant og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på våre websider. Du har rett til å trekke tilbake tillatelsen til å gjøre slike benytter-profiler, men da må du vende deg til You Tube. (3) Mer informasjon om grunner til, omfang av, samling og bruk av opplysninger hos You Tube finner du i deres personvernerklæring. Der finner du også flere informasjoner om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte ditt privatliv: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google behandler personopplysningene dine i USA og er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 18 Bruk av SMZ

(1) Våre websider benytter seg av en metode ("SZMnG") fra INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) for å samle inn statistikk om bruken av vårt tilbud. Målet med denne rekkeviddeinnsamlingen er å samle brukerintensitet, antall brukere på en webside og surfeforholdet statistisk - på basis av en enhetlig standard - for å bestemme og å få enhetlige verdier. For medlemmer av Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW – http://www.ivw.eu) eller som deltar i studien Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (AGOF – http://www.agof.de), blir benytterstatistikken regelmessig offentliggjort av AGOF, Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma – http://www.agma-mmc.de) og IVW og kan leses på deres websider. 1. Opplysningsbruk INFOnline GmbH samler og sparer opplysninger etter tysk datavern-rett. Med tekniske og organisatoriske metoder sikres at brukeren ikke på noe tidspunkt kan bli personlig identifisert. Opplysninger som muligens angår en bestemt identifiserbar person blir tidligst mulig anonymisert. 1.1 Anonymisering av IP-adressen I Internet behøver hvert apparat ha en så kallet IP-adresse for å kunne overføre data. Den, i det minste kortvarige sparingen av IP-adressen, er nødvendig på grunn av Internettets tekniske funksjoner. IP-adressene blir forkortet innen enhver behandling, og bare anonymisert viderebehandlet. Ingen hele IP-adresser spares eller behandles. 1.2 Geolokalisering En så kallet geolokalisering, altså en tilordning av brukeren til brukerplassen, gjøres kun med grunnlag av den anonymiserte IP-adressen, og kan således ikke på noen måte vise til brukerens konkrete bosted. 1.3 Identifikasjonsnummer på apparatet For å kjenne igjen datasystemer bruker rekkeviddeinnsamlingen enten en Cookie "ioam.de", en "Local Storage Object" eller en anonym signatur, som består av ulike automatisk overførte informasjoner fra din nettleser. Gyldigheten på Cookien er maks 1 år. 1.4 Påmeldingsgjenkjenning For å måle bruken av en tjeneste fra flere apparater, kan brukernavnet sendes som anonymisert sjekksum til INFOnline når du logger inn. 2. Sletting Etter senest 7 måneder slettes brukerinformasjonen. 3. Innsigelse Om du ikke vil delta kan du gjøre det via denne lenken: http://optout.ioam.de Flere informasjoner til datavern finner du hos INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), hos AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) og IVW (http://www.ivw.eu). (2) Vi bruker SZM-metoden for å kunne analysere bruken av, og regelmessig forbedre våre websider. Med denne statistikken kan vi forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. rettslig grunnlag GDPR, Artikkel 6, avsnitt 1 S. 1.

§ 19 Bruken av Google AdSense

(1) Disse websidene bruker Online-reklametjenesten Google AdSense for å kunne presentere annonser som dekker dine interesser. Dermed vil vi gi deg annonser som er relevant for deg og gjøre websidene våre mer interessante. Til dette bruk samles statistiske opplysninger om deg som bearbeides av vår reklamepartner. Disse reklamene kjenner du igjen med "Google-annonse". (2) Google får informasjon når du besøker våre websider. De installerer en Cookie med hjelp av en Web Beacon i din PC. Opplysningene vi nevner under § 2 i denne erklæringen oversendes. Vi har verken innflytelse på de innsamlede opplysningene, eller kan si hvor lenge eller til hva de spares. Opplysningene dine spares og behandles i USA. Er du logget inn på ditt Google-konto, blir disse opplysningene sammenkoblet. Om du ikke vill ha denne sammenkoblingen, må du logge ut. Det er mulig at disse opplysningene gis videre til tredje part og myndigheter. Rettslig grunnlag er GDPR, Artikkel 6, avsnitt 1 S 1. Disse websidene viser ikke annonser fra tredje via Google AdSense. (3) Installasjonen av Cookies fra Google AdSense kan forhindres på ulike måter: a) ved å gjøre en innstilling på nettleseren din slik at tredjeparts-cookies blokkeres; b) ved å deaktivere interesse-annonser fra Google via lenken http://www.google.de/ads/preferences. Denne innstillingen slettes når du sletter Cookies; c) ved å deaktivere interesse-annonser fra leverandører som er del av kampanjen "About Ads" via lenken http://www.aboutads.info/choices. Denne innstillingen slettes når du sletter Cookies; d) ved å varige deaktivere nettleseren Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome via lenken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Det er mulig at du i så fall ikke kan ta del av alle funksjoner i dette tilbudet. (4) Mer informasjon om grunner til, omfang av, samling og bruk av dine opplysninger pluss flere informasjoner om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte ditt privatliv finner du hos: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Personopplysningsvern for reklame: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . <2h>§ 20 Bruk av Google Adwords Conversion (1) Vi bruker Google Adwords for å kunne vise våre attraktive tilbud på eksterne websider. Ved hjelp av dette får vi informasjon om hvor bra våre kampanjer er. Dermed kan vi gi deg annonser som er relevant for deg og gjøre websidene våre mer interessante og beregne rettferdige reklamekostnader. (2) Disse annonsene leveres av Google ved hjelp av "Ad Server". Der bruker vi Ad Server Cookies, som ved hjelp av bestemte parameter, som visning av annonser eller klikk via brukerne, til resultatmåling. Om du kommer til våre websider ved hjelp av en Google-annonse, installerer Google Adwords en Cookie i PC'n din. Disse Cookies er som regel gyldige i 30 dager og skal ikke tjene til å identifisere deg personlig. Analyse-verdiene som spares av denne Cookie er som regel en Unique Cookie-ID, antall Ad Impressions per plassering(Frequency), siste Impression (relevant for Post-View-Conversions) og Opt-out-Informasjon (markering at brukeren ikke lenger er interessert). (3) Disse Cookies gjør det mulig for Google å kjenne igjen din nettleser. Så lenge en bruker har besøkt bestemte sider til en Adwords-kunde, og Cookies som er installert i PC'n fremdeles er gyldig, kan Google og kunden se at brukeren har klikket på annonsen, og dermed blitt ført videre til deres side. Hver Adwords-kunde får en egen Cookie. Cookies kan således ikke følges via websidene til Adwords-kunder. Vi verken samler eller sparer personopplysninger i denne typen reklame-tjenester. Vi får bare statistiske informasjoner fra Google. Ved hjelp av disse kan vi se hvilke kampanjer som er spesielt effektive. Flere opplysninger får vi ikke av denne tjenesten, og vi kan ikke identifisere brukeren ved hjelp av disse. (4) På grunn av disse Marketing-Tools oppretter din nettleser automatisk en direkte forbindelse med Googels server. Vi har ingen innflytelse på omfanget og den videre behandlingen av opplysningene Google samler inn på dette viset og informerer deg derfor hva vi vet: Ved at vi bruker Adwords Conversion får Google informasjon at du har klikket på en av våre annonser. Er du registrert hos Google, tilordnes informasjonen din konto. Selv om du ikke er registrert bruker av Google, evn. ikke er logget inn, er det en mulighet for at leverandøren får rede på din IP-adresse og sparer denne. (5) Du kan forhindre denne tracking-metoden på ulike vis: a) ved å gjøre en innstilling på nettleseren din slik at tredjeparts-cookies blokkeres; b) ved å blokkere Cookies fra " www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads (denne innstillingen slettes når du sletter din Cookies); c) ved å deaktivere interesse-annonser fra leverandører som er del av kampanjen "About Ads" via lenken http://www.aboutads.info/choices. Denne innstillingen slettes når du sletter Cookies; d) ved å varige deaktivere nettleseren Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome via lenken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Det er mulig at du i så fall ikke kan ta del av alle funksjoner i dette tilbudet. (6) Rettslig grunnlag er GDPR, Artikkel 6, avsnitt 1 S 1. Flere informasjoner om personvern hos Google finner du her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy og https://services.google.com/sitestats/de.html . Alternativt kan du gå inn på websidene til Network Advertising Initiative (NAI), http://www.networkadvertising.org. Google er undelagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 21 Remarketing

Ved siden av Adwords Conversion benytter vi Google Remarketing. Her handler det om en metode der vi vil tiltale deg pånytt. Med denne metoden får du etter et besøk på våre sider, se annonser fra oss ved fortsatt bruk av internett. Dette skjer ved hjelp av Cookies som er installert på din nettleser og som Google benytter til å få informasjon om ditt brukerforhold på ulike websider. Slik får Google info om du har besøkt våre websider. En sammenføying av opplysninger som samles ved Remarketing med dine personopplysninger som eventuelt spares av Google, gjøres ikke etter Googles eget utsagn. Remarketing benytter pseudonymisering sier Google.

§ 22 Facebook Custom Audiences

(1) Websiden benytter også Remarketing-funksjonen "Custom Audiences" fra Facebook Inc. ("Facebook"). Derigjennom kan brukere få interesse-annonser ("Facebook-Ads") ved besøk i det sosiale nettverket Facebook. Vi vil med dette gi deg annonser og reklame som er relevant og gjøre våre websider mer interessante for deg. (2) Ved bruk av Marketing-Tools lager nettleseren din en direkte forbindelse med Facebook sin server. Vi har ingen innflytelse på omfanget og den videre behandlingen av opplysningene Facebook samler inn på dette viset og informerer deg derfor hva vi vet: Ved at vi bruker Facebook Custom Audiences får Facebook informasjon at du har klikket på en av våre annonser. Er du registrert hos Facebook, tilordnes informasjonen din konto. Selv om du ikke er registrert bruker av Facebook, evn. ikke er logget inn, er det en mulighet for at leverandøren får rede på din IP-adresse og sparer denne. (3) Deaktivering av funksjonen "Facebook Custom Audiences" er [her og] for innloggede brukere under https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_mulig. (4) Rettslig grunnlag er GDPS, Artikkel 6, avsnitt 1 S 1. Mer informasjon om datavern hos Facebook finner du under https://www.facebook.com/about/privacy .

§ 23 A/B Testing

(1) Disse websidene gjør dessuten analyser om bruker forholdet via en så kallet A/B Testing. Dermed kan vi vise deg websidene våre med litt variert innhold etter en profilkobling. Slik kan vi analysere og regelmessig forbedre tilbudet vårt, og gjøre det mer interessant for deg som bruker. Rettslig grunnlag er GDPS, Artikkel 6, avsnitt 1 S 1. (2) Til disse analysene blir Cookies (mer om det i § 9) installert på din PC. Opplysningene blir utelukket spart på en server i [Tyskland]. Du kan forhindre bruken ved å slette Cookies, og blokkere videre Cookies. Om du blokkerer Cookies kan du ikke benytte websiden våre til fulle. Du kan blokker Cookies i innstillingen på nettleseren din. Å blokkere bruken av A/B-Testings er mulig ved at du [fjerner den følgende kroken og aktiverer Opt-out-Plug-in:]. (3) Innen analysene blir IP-adressen forkortet slik at det er umulig å lenke den til en bestemt person. IP-adressen fra nettleseren din blir ikke ført sammen men andre informasjoner som vi har spart.